Chcete se na něco zeptat? Volejte: 739 292 921‬ nebo 736 528 889


Obchodní podmínky


Provozovatelem internetového obchodu www.pergolypergoly.cz je
ALcentrum, s. r. o.
Veselí 35
535 01 Přelouč
IČO: 28826361
DIČ: CZ28826361
E-mail:
Telefon: +420 732 607 221
dále jen "prodávající".

Pojem Zákazník označuje každou osobu, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.pergolypergoly.cz.

Povinností zákazníka je seznámit se s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním objednávky prodávajícímu zákazník souhlasí s ustanoveními Obchodních podmínek.

Doprava a způsoby platby

Zákazník si může zvolit jeden ze dvou typů plateb - platbu předem na účet (bankovním převodem na náš účet č. 6750762001/5500) anebo dobírku.

Odpovědnost za vady

Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zásilky (pokud si objednal zastřešení bez montáže dodavatelem), že mu byly předány všechny objednané díly a že nebyly poškozeny. Případné vady na povrchové úpravě nebo jiné je třeba reklamovat ihned při převzetí zboží. Na pozdější reklamace počtu a rozměrů hliníkových profilů a zastřešení nebude brán zřetel.

Prodávající neodpovídá za poškození povrchové úpravy způsobené neodbornou vlastní montáží zastřešení.

Odpovědnost za škodu

Konstrukce zastřešení z hliníkových profilů nabízené v našem obchodě jsou určeny do prvních dvou sněhových pásem, tedy vydrží max. hmotnost 56 cm čerstvě napadlého sněhu. Potvrzením objednávky zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se pravidelně odstraňovat napadlý sníh ze zastřešení, aby předešel jeho prolomení a následným škodám. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zřícením zastřešení následkem jeho přetížení sněhem nad výše uvedenou hmotnost.

Pokud se zákazník rozhodne pro zakoupení sady hliníkových profilů bez montáže dodavatelem, neodpovídá prodávající za škody způsobené neodbornou montáží.

Storno objednávky

Dojde-li ke zrušení potvrzené objednávky před montáží nebo v den montáže, zavazuje se zákazník uhradit dopravu zboží do místa montáže a náklady montáže, a to do 14 dní od doručení faktury dodavatelem. Faktura se považuje za doručenou jejím převzetím zákazníkem nebo v den vrácení nepřevzaté zásilky dodavateli.